• Life

Domov

Selfmanager  je ucelený psychologický systém, ktorý umožňuje človeku riadiť svoju vlastnú psychiku.  Pravidelné používanie tohto systému v každodennom živote vedie k lepšiemu sebapoznaniu,  sebaovládaniu a rozvoju vlastnej osobnosti tak, ako si kto želá. Súčasne vedie aj k lepšiemu poznaniu iných osôb, efektívnejšej komunikácii a vytváraniu medziľudských vzťahov (mentalizing).

Výsledkom je postupné nadobúdanie väčšej a väčšej vnútornej slobody, sebestačnosti, spokojnosti a radosti.

Selfmanager  je záujemcom poskytovaný ako zážitkový edukačný program realizovaný v malých skupinách. Veľmi dôležitý je vzťah a prístup lektora k účastníkom kurzu: absolútna akceptácia každého člena, empatia, atmosféra bezpečia, diskrétnosti, slobody prejavovania sa a pozitívnej spätnej  väzby.

Selfmanager  ma štyri základné formy:  Life, Therapy, Bussiness a Doplnkové programy.